Aktuality certifikace EAC, EAЭC, EAS, GOST-R

Kategorie: Informace

Elektrická zařízení 

Nepřehlédněte !  Byla ohlášena realizace změn v Technickém Reglamentu TR EAEC 004/2011 Bezpečnost elektrickcýh zařízení, v Technickém Reglamentu TR EAEC 020/2011 O EMC a Technickém Reglamentu TR EAEC 037/2016 Omezení škodlivých látek ve výrobcích - jinak řečeno RoHS.  Lze očekávat (jak je tomu všude), že obecně nové předpisy budou z hlediska exportéra nepříznivější.  Doporučujeme proto (pokud je reálná možnost exportu s  nějakým časovým výhledem nebo je takový záměr), vyřídit zejména Deklarace sootvetstvija bez zbytečného oddalování.  (2020-10)

 

Bezpečnost potravin

Bude se měnit Technický reglament TR EAEC 021/2011 O bezpečnosti potravninářské produkce - předpokládá se přesun řady produktů pod povinnost vystavení plného Certifikátu Sootvetstvija  (2020-10)

 

Elektrická zařízení 

Důležité  upozornění :  Od března 2020 musí mít vybrané elektrotechnické výrobky Deklaraci o shodě s požadavky TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 037/2016 O omezení škodlivých látek  - obdoba směrnice EU RoHS  (2019-09)

 

Změny týkající se Test Reportů od 1.7.2019 v systému EAC EAS

Od 1.6.2019 platí zpřísněné  požadavky na provedení certifikace pro EAC EAS. Jedná  se o navýšení rozsahu vypracování  tzv. Test Reportů, které  jsou nedílnou součástí dokladů o provedené certifikaci. Nově se musí tyto Test Reporty vystavovat pro každý typ nebo typovou řadu výrobků i když tyto mohou mít společné celní zařazení.  Test Reporty se musí ukládat do neveřejné části registru provedených certifikací a registru provedených posouzení shody. Dále tamtéž musí být uloženy veškeré podklady, na základě kterých byl certifikační dokument vydán. V praxi to znamená, že veškeré podklady od výrobce zboží, které budou použity pro vystavení certifikačního dokumentu, budou na jejich serveru a budou k dispozici jejich kontrolním orgánům -RosTechNadzoru. Bude tak možné  dodatečně verifikovat, zdali se opravdu jedná o výrobek, který  prošel povinným certifikačním procesem (2019-06)

 

Laserové  snímače 

Od 1.1.2019 jsou nově zařazeny k povinné certifikaci bezdotykové snímače, které  používají laserové  paprsky. Dosud tyto, pokud byly na napájecí napětí 24V DC, nepodléhaly striktně povinné certifikaci. (2018-12)

Zobrazení: 681