Aktuální informace pro certifikace

Kategorie: Informace

Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Nadále je možnost exportu bez omezení do těchto zemí, pro vstup výrobků platí standardní režim EAC.  Námi vystavené doklady proto platí i pro tyto země

 

Certifikace pro export do Ruské Federace 

Byla prodloužena možnost náhrady plného povinného certifikátu EAC u vybraných technických výrobků Deklarací sootvetstvija, tj. zjednodušeným postupem. Projeví se to výraznou úsporou času i nákladů vývozce v případě takového exportu. Pokud je nějaký export do RF možný a reálný, doporučujeme využít tuto úlevu co nejdříve, aby nedošlo ke zrušení tohoto postupu .

 

Elektrická zařízení 

Důležité  upozornění :  Od března 2020 musí mít vybrané elektrotechnické výrobky Deklaraci o shodě s požadavky TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 037/2016 O omezení škodlivých látek  - obdoba směrnice EU RoHS  (2019-09)

 

Změny týkající se Test Reportů od 1.7.2019 v systému EAC EAS

Od 1.6.2019 platí zpřísněné  požadavky na provedení certifikace pro EAC EAS. Jedná  se o navýšení rozsahu vypracování  tzv. Test Reportů, které  jsou nedílnou součástí dokladů o provedené certifikaci. Nově se musí tyto Test Reporty vystavovat pro každý typ nebo typovou řadu výrobků i když tyto mohou mít společné celní zařazení.  Test Reporty se musí ukládat do neveřejné části registru provedených certifikací a registru provedených posouzení shody. Dále tamtéž musí být uloženy veškeré podklady, na základě kterých byl certifikační dokument vydán. V praxi to znamená, že veškeré podklady od výrobce zboží, které budou použity pro vystavení certifikačního dokumentu, budou na jejich serveru a budou k dispozici jejich kontrolním orgánům -RosTechNadzoru. Bude tak možné  dodatečně verifikovat, zdali se opravdu jedná o výrobek, který  prošel povinným certifikačním procesem (2019-06)

 

Laserové  snímače 

Od 1.1.2019 jsou nově zařazeny k povinné certifikaci bezdotykové snímače, které  používají laserové  paprsky. Dosud tyto, pokud byly na napájecí napětí 24V DC, nepodléhaly striktně povinné certifikaci. (2018-12)

Zobrazení: 890