JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Vítejte na stránkách pro certifikaci

Poskytujeme služby související s vyřízením a vystavením povinných dokumentů, potřebných pro dovoz a propuštění zboží do vnitřního oběhu na území EAC EAS (Euroasisjký svaz) , do Ruské Federace, na území dalších bývalých států SSSR (kromě již členů EU) .   

Pomůžeme Vám jak v klasické situaci, kdy jste přímým vývozcem, tak v případě, kdy jste pouze subdodavatelem a konečný exportér je jiná  firma u nás nebo v zahraničí.  

Umíme zároveň řešit i případy, kdy potřebujete realizovat dodatečný export náhradních dílů pro dříve exprtovaná  zařízení. 

Pokračujte volbou podle nabídky nahoře v menu anebo přejděte na odkazy pro: 

Certifikace EAC EAS pro země Euroasijského společenství  

Certifikace podle národního systému GOST-R 

Certifikace pro dovozy na Ukrajinu UKR-SEPRO

 

Změny v předepsané certifikaci a zařazení výrobků

Změny týkající se Test Reportů od 1.9.2018 v systému EAC EAS

Od 1.9.2018 platí zpřísněné  požadavky na provedení certifikace pro EAC EAS. Jedná  se o navýšení rozsahu vypracování  tzv. Test Reportů, které  jsou nedílnou součástí dokladů o provedené certifikaci. Nově se musí tyto Test Reporty vystavovat pro každý typ nebo typovou řadu výrobků i když tyto mohou mít společné celní zařazení.  Test Reporty se musí ukládat do neveřejné části registru provedených certifikací a registru provedených posouzení shody. Dále tamtéž musí být uloženy veškeré podklady, na základě kterých byl certifikační dokument vydán. V praxi to znamená, že veškeré podklady od výrobce zboží, které budou použity pro vystavení certifikačního dokumentu, budou na jejich serveru a budou k dispozici jejich kontrolním orgánům -RosTechNadzoru. Bude tak možné  dodatečně verifikovat, zdali se opravdu jedná o výrobek, který  prošel povinným certifikačním procesem

 

Informace k běžným skupinám nejčastěji certifikovaných výrobků :

Laserové  snímače 

Od 1.5.2018 jsou nově zařazeny k povinné certifikaci bezdotykové snímače, které  používají laserové  paprsky. Dosud tyto, pokud byly na napájecí napětí 24V DC, nepodléhaly striktně povinné certifikaci. 

Novinky všeobecné o EAC EAS

2018-04 Kazachstánský parlament schválil harmongram postupného přechodu používaného písma z azbuky na vlastní písmo.  Obdobné  tendence jsou vidět i v Bělorusku, kde by se měla používat upravená verze latinské  abecedy