JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Poskytujeme služby související s vyřízením a vystavením povinných dokumentů, potřebných pro dovoz a propuštění zboží do vnitřního oběhu na území EAEC ( ЕАЭС ) EAES (Euroasisjké  ekonomické  společenství) , do Ruské Federace, na území dalších bývalých států SSSR (kromě již členů EU) .   Původně bylo označení tohoto společenství pouze EAC EAS, toto však bylo upraveno na rozšířenou verzi  s konečnou platností k 1.1.2019. K tomuto datu se mění i hlavičky nově vydávaných certifikačních dokumentů EAEC EAES, původní však zůstávají v platnosti po dobu, vyznačenou na Deklaraci nebo Certifikátu   

Pomůžeme Vám jak v klasické situaci, kdy jste přímým vývozcem, tak v případě, kdy jste pouze subdodavatelem a konečný exportér je jiná  firma u nás nebo v zahraničí.  

Umíme zároveň řešit i případy, kdy potřebujete realizovat dodatečný export náhradních dílů pro dříve exportovaná  zařízení. 

Pokračujte volbou podle nabídky nahoře v menu anebo přejděte na odkazy pro: 

Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Certifikace pro Rusko a EAC EAS pro země Euroasijského společenství  

Certifikace podle národního systému GOST-R 

Certifikace pro dovozy na Ukrajinu UKR-SEPRO

 

Rychlé  odkazy pro nejčastější oblasti certifikace : 

Certifikace strojních zařízení 

Certifikace elektrotechnických výrobků