Certifikace pro EAC EAS

Kategorie: Certifikace EAC EAS

Euroasijské  ekonomické  společenství a  Celní unie EAS EAC

Je to sdružení států, které mají jednotný ekonomický prostor a tvoří Celní Unii EAC EAS. Je to částečně inspirováno původní podobou Evropské Unie, kde platí jednotné předpisy pro pohyb zboží a tím odpadají vzájemné bariéry. Pro exportéry je to pomoc v tom, že platí jeden certifikát nebo certifikační dokument pro celé území EAS - EAC a je pak jedno, do které země EAC EAS zboží jde.  Zároveň certifikace může být provedena v kterékoliv zemi z EAC EAS a platí pro všech 5 zemí. 

Aktuálně jsou členy EAS EAC:

Ruská Federace RF Russia    Bělorusko BY Belarus    Kazachstán KZ Kazakhstan   

Arménie AM Armenia    Kyrgyzstán KG Kyrgyzstan 

 

Technické  reglamenty EAS TR TS ( TP TC EAC )

Společné  předpisy pro povolení pohybu zboží na území EAC EAS jsou řešeny Technickými Reglamenty TR TS EAC EAS  (Techničeskij Reglament TP TC ). Zde jsou sice často přejímány předpisy a normy EN, ISO, IEC, ..., avšak nelze spoléhat na to, že převzetí je doslovné. Proto nelze paušálně potvrdit ( i když pravděpodobnost je vysoká ) , že když výrobek vyhovuje EU normám, je zajištěna jeho kompatibilita s Technickými reglamenty EAC - EAS. 

folder documentsNejčastěji používané Technické reglamenty TR TS (TP TC) 

Vše záleží na číslu celního sazebníku vyváženého zboží a podle charakteru zboží, zdali toto nepodléhá i dalším předpisům kromě Technických Reglamentů - například potraviny pod fytoveterinární předpisy, chemické výrobky pod hygienické předpisy apd.  

Certifikát sootvestvija TR TS ( TP TC ) nebo Deklarace sootvestvija TR TS ( TP TC ) 

Pokud zboží spadá pod Technické  Reglamenty, musí se dělat certifikace podle těchto reglamentů, forma je buď Deklarace sootvetsvija TR TS ( něco jako Prohlášení o shodě) anebo přímo Certifikát sootvestvija TR TS ( Certifikát shody).

Tyto dokumenty může vystavit pouze autorizovaná osoba - certifikační orgán. Autorizaci uděluje a kontroluje dohledový úřad Rostechnadzor.   
Certifikační dokumenty se ukládají na centrální server Celní správy EAC EAS a tam si je pak dohledávají celní orgány při propuštění zboží dále do oběhu

Provedení povinné certifikace dovoluje pak použití na výrobku nebo obalu symbolu EAC 

Změny týkající se Test Reportů od 1.9.2018 v systému EAC EAS

Od 1.9.2018 platí zpřísněné  požadavky na provedení certifikace pro EAC EAS. Jedná  se o navýšení rozsahu vypracování  tzv. Test Reportů, které  jsou nedílnou součástí dokladů o provedené certifikaci. Nově se musí tyto Test Reporty vystavovat pro každý typ nebo typovou řadu výrobků i když tyto mohou mít společné celní zařazení.  Test Reporty se musí ukládat do neveřejné části registru provedených certifikací a registru provedených posouzení shody. Dále tamtéž musí být uloženy veškeré podklady, na základě kterých byl certifikační dokument vydán. V praxi to znamená, že veškeré podklady od výrobce zboží, které budou použity pro vystavení certifikačního dokumentu, budou na jejich serveru a budou k dispozici jejich kontrolním orgánům - RosTechNadzoru. Bude tak možné  kdykoliv dodatečně verifikovat, zdali se opravdu jedná o výrobek, který  prošel povinným procesem certifikace.  

Otkazočný list - potvrzení, že daný výrobek nepodléhá povinné certifikaci  

Pokud daný výrobek podle konkrétního čísla celního sazebníku TN-VED není výslovně uveden v interních dokumentech EAC EAS  jako předmět povinné certifikace,  vyřizujeme pro exportéry tzv. Otkazočný list, což je oficiální potvrzení certifikačního orgánu, že daný výrobek nespadá pod povinnou certifikaci.  

Je to velmi dobrý nástroj pro zamezení sporů a pochybností celních orgánů EAC EAS a pro předejití možných manipulativních požadavků těchto orgánů.  

folder documents

Vzory dokumentů a označení EAC  

 

Technický passport podle GOST 2.601-2013

Pokud to Váš zákazník vyžaduje, jsme schopni po provedení certifikace na vyžádání zajistit i Technický passport  podle GOST 2.601-2013 ( obecná norma pro tvorbu technické dokumentace ) . 

Zobrazení: 901