Technické Reglamenty TP TP ЕАЭС (TR EAES)

Přehled nejčastěji používaných Technických Reglamentů TP ЕАЭС (TR EAES) podle oblastí

 

machinery 010 2011

Bezpečnost strojních zařízení

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 010/2011 Bezpečnost strojních zařízení

Obdoba tzv. Směrnice Machinery Safety EU, určuje základní požadované vlastnosti strojních zařízení z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  ТР ЕАЭС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Techničeskij Reglament TR EAES 010/2011 O bezpečnosti strojních zařízení  

Technický Reglament TR EAES 012/2011 O bezpečnosti zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

Určuje základní požadavky na bezpečnost zařízení určených do prostředí s nebzpečím výbuchu EX prostředí 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Techničeskij Reglament TR TS 012/2011 O bezpečnosti zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Safety-low.voltage-electric-TR-TS-004-2011

Bezpečnost elektrických zařízení pro napětí do 1000V

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 004/2011 Bezpečnost nízkonapěťových zařízení

Obdoba tzv. Směrnice LVD EU, určuje základní požadované vlastnosti elektrických zařízení o napětí do 1000V z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES 004/2011 O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení ( platí pro zařízení na napětí 75-1000VDC / 50-1000VAC)  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 020/2011 EMC

Určuje základní požadované  technické  vlastnosti elektrických zařízení z hlediska Elektromagnetické kompatibility EMC  

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Techničeskij Reglament TR TEAES 020/2011 O EMC   

 

 

light industry 017 2011Bezpečnost výrobků lehkého průmyslu:  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 017/2011 Bezpečnost výrobků lehkého průmyslu

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost výrobků lehkého průmyslu 

pdf

О  безопасности продукции легкой промышленности

Techničeskij Reglament TR EAES 017/2011 Požadavky na bezpečnost výrobků lehkého průmyslu 

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 025/2012 Bezpečnost nábytku

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost výrobků nábytkářského průmyslu

pdf

О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Techničeskij Reglament TR EAES 025/2012 Požadavky na bezpečnost nábytku a nábytkových dílů 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 005/2011 Bezpečnost obalů

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost obalů 

pdf  О безопасности упаковки

Techničeskij Reglament TR EAES 0005/2011 Požadavky na bezpečnost obalů

 


Základní TR EAES pro potravinářství:  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 021/2011 Bezpečnost potravinářských produktů

Určuje základní požadavky na bezpečnost potravinářské produkce z hlediska ochrany života a zdraví lidí

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) TP ЕАЭС 021/2011 О безопасности пищевой продукции

Techničeskij Reglament TR EAES 021/2011 O bezpečnosti potravinářské produkce

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 022/2011 Značení potravinářských produktů

Určuje základní požadavky na značení potravinářských produktů

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки

Techničeskij Reglament TR EAES 022/2011 Požadavky na značení potravinářských produktů

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 029/2012 Bezpečnost přídavných látek, aromat a pomocných prostředků v potravinářství

Určuje základní požadavky na bezpečnost přídavných látek, aromat a pomocných prostředků v potravinářské výrobě

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) TP ЕАЭС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств

Techničeskij Reglament TR EAES 029/2012 Požadavky na bezpečnost přídavných látek v potravinářské výrobě

 

 


 

Zobrazení: 712