Technické Reglamenty TP EAC, TP ЕАЭС (TR EAS, TR EAES)

Přehled nejčastěji používaných Technických Reglamentů TP ЕАЭС (TR EAES) podle oblastí

 

machinery 010 2011

Bezpečnost strojních zařízení

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 010/2011 Bezpečnost strojních zařízení

Obdoba tzv. Směrnice Machinery Safety EU, určuje základní požadované vlastnosti strojních zařízení z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  ТР ЕАЭС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Techničeskij Reglament TR EAES 010/2011 O bezpečnosti strojních zařízení  

Technický Reglament TR EAES 012/2011 O bezpečnosti zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

Určuje základní požadavky na bezpečnost zařízení určených do prostředí s nebzpečím výbuchu EX prostředí 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Techničeskij Reglament TR TS 012/2011 O bezpečnosti zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Safety-low.voltage-electric-TR-TS-004-2011

Bezpečnost elektrických zařízení pro napětí do 1000V

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 004/2011 Bezpečnost nízkonapěťových zařízení

Obdoba tzv. Směrnice LVD EU, určuje základní požadované vlastnosti elektrických zařízení o napětí do 1000V z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES 004/2011 O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení ( platí pro zařízení na napětí 75-1000VDC / 50-1000VAC)  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 020/2011 EMC

Určuje základní požadované  technické  vlastnosti elektrických zařízení z hlediska Elektromagnetické kompatibility EMC  

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Techničeskij Reglament TR TEAES 020/2011 O EMC   

 

 

light industry 017 2011Bezpečnost výrobků lehkého průmyslu:  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 017/2011 Bezpečnost výrobků lehkého průmyslu

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost výrobků lehkého průmyslu 

pdf

О  безопасности продукции легкой промышленности

Techničeskij Reglament TR EAES 017/2011 Požadavky na bezpečnost výrobků lehkého průmyslu 

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 025/2012 Bezpečnost nábytku

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost výrobků nábytkářského průmyslu

pdf

О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Techničeskij Reglament TR EAES 025/2012 Požadavky na bezpečnost nábytku a nábytkových dílů 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 005/2011 Bezpečnost obalů

Určuje základní požadavky na všeobecnou bezpečnost obalů 

pdf  О безопасности упаковки

Techničeskij Reglament TR EAES 0005/2011 Požadavky na bezpečnost obalů

 


Základní TR EAES pro potravinářství:  

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 021/2011 Bezpečnost potravinářských produktů

Určuje základní požadavky na bezpečnost potravinářské produkce z hlediska ochrany života a zdraví lidí

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) TP ЕАЭС 021/2011 О безопасности пищевой продукции

Techničeskij Reglament TR EAES 021/2011 O bezpečnosti potravinářské produkce

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 022/2011 Značení potravinářských produktů

Určuje základní požadavky na značení potravinářských produktů

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки

Techničeskij Reglament TR EAES 022/2011 Požadavky na značení potravinářských produktů

 

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 029/2012 Bezpečnost přídavných látek, aromat a pomocných prostředků v potravinářství

Určuje základní požadavky na bezpečnost přídavných látek, aromat a pomocných prostředků v potravinářské výrobě

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) TP ЕАЭС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств

Techničeskij Reglament TR EAES 029/2012 Požadavky na bezpečnost přídavných látek v potravinářské výrobě

 

 


 

Zobrazení: 1563