Certifikace pro Rusko a EAC, EAЭC (EAS, EAES )

Euroasijské  ekonomické  společenství a  Celní unie EAЭC (EAEC , EAES)

Je to sdružení států, které mají jednotný ekonomický prostor a tvoří EAЭC ( EAEC, EAES ) Euroasijské  ekonomické  společenství.  Protože se v názvu objevuje písmeno Э, používáme na stránkách všechny běžné přepisy zkratky, tj originální EAЭC i  transformované EAEC nebo EAES. 

V začátcích bylo společenství nazýváno pouze Celní Unii EAC EAS.  Projekt je částečně inspirován původní podobou Evropské Unie, kde platí jednotné předpisy pro pohyb zboží a tím odpadají vzájemné bariéry. Pro exportéry je to pomoc v tom, že platí jeden certifikát nebo certifikační dokument pro celé území EAЭC EAEC EAES a je pak jedno, do které země EAC EAS zboží jde.  Zároveň certifikace může být provedena v kterékoliv zemi z EAC EAS a platí pro všech 5 zemí.  

S během času, stejně jako v EU, dochází v EAЭC ke stálému upravování podmínek  pro uvedení výrobků na trh. což v praxi znamená  stále další a složitější nutné požadavky na výrobky a jejich certifikaci.  Proto obecně doporučujeme,  pokud máte perspektivu výbozu na trh EAЭC, neváhat s provedením certifikace, jednodušší to s časem nikdy nebude.  

Aktuálně jsou členy EAЭC EAES (EAC, EAS) :

Ruská Federace RF Russia    Bělorusko BY Belarus    Kazachstán KZ Kazakhstan   

Arménie AM Armenia    Kyrgyzstán KG Kyrgyzstan 

 

Číst dál: Certifikace pro Rusko a EAC, EAЭC (EAS, EAES )

Certifikace EAC, ЕАЭС (EAS, EAES) stroje a strojní zařízení

Obecná  orientace: 

Stroje a strojní zařízení, pokud v rámci EU podléhají Prohlášení o shodě podle Směrnice o bezpečnosti strojních zařízení, pak totéž je i na straně ЕАЭС ( EAES, EAC, EAS ) , kde podléhají certifikaci podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 010/2011  O bezpečnosti strojních zařízení 

Pokud stroje a zařízení obsahují tlakové nádoby, pak je nutná dodatečně certifikace podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 032/2013 Bezpečnost tlakových nádob.  

Pokud stroje obsahují elektrická zařízení ( stačí i pouze namontovány elektromotory bez dalších připojení ) , pak podle skutečnosti podléhají dále certifikaci TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 004/2011 O bezpečnosti elektrických zařízení a TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 020/2011  o EMC.  

Ke všemu samozřejmě mohou přistoupit  další požadavky, jako např. pro instalace a práce ve výbušném nebo hořlavém prostředí a podobně

 

machinery 010 2011

Bezpečnost strojních zařízení

 

Technický Reglament TR EAES 010/2011 Bezpečnost strojních zařízení

Obdoba tzv. Směrnice Machinery Safety EU, určuje základní požadované vlastnosti strojních zařízení z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 010/2011 О безопасности машин и оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES  010/2011 O bezpečnosti strojních zařízení  

 

Technický Reglament TR ЕАЭС 012/2011 O bezpečnosti zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

Určuje základní požadavky na bezpečnost zařízení určených do prostředí s nebzpečím výbuchu EX prostředí 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Techničeskij Reglament TR EAES 012/2011 O bezpečnosti zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Nadále je možnost exportu do těchto zemí, podmínky vstupu zboží a produktů platí obecně všechny podle stávajího systému EAЭC ( EAEC, EAES )

Protože se v názvu objevuje písmeno Э, používáme na stránkách všechny běžné přepisy zkratky, tj originální EAЭC i  transformované EAEC nebo EAES. 

Platí jeden certifikát nebo certifikační dokument pro celé území EAЭC EAEC EAES, certifikace může být provedena v kterékoliv zemi z EAC EAS a platí pro všech 5 zemí.  

Námi vystavené doklady jsou proto platné i pro tyto státy

Číst dál: Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Certifikace EAC, ЕАЭС (EAS, EAES) elektrotechnické výrobky

Obecná  orientace:

Pokud na výrobek lze připojit napětí vyšší jak 48V DC  a menší jak 1000V, pak výrobek  musí být certifikován podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 004/2011  O bezpečnosti elektrických zařízení 

Pokud výrobek má v sobě jakékoliv elektronické  prvky,  bez ohledu na napájecí napětí, podléhá  certifikaci podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 020/2011  O EMC

Důležité  upozornění :  Od března 2020 musí mít vybrané výrobky Deklaraci o shodě s požadavky TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 037/2016 O omezení škodlivých látek  - obdoba směrnice EU RoHS 

Zařízení a výrobky pro napětí nad 1000V nepodléhají Technickým reglamentům ЕАЭС ( EAES, EAC, EAS ), ale pro vývoz na území Ruské Federace je povinné  vystavení Certifikátu GOST-R    

Nepřehlédněte !  Byla ohlášena realizace změn v Technickém Reglamentu TR EAEC 004/2011 Bezpečnost elektrickcýh zařízení, v Technickém Reglamentu TR EAEC 020/2011 O EMC a Technickém Reglamentu TR EAEC 037/2016 Omezení škodlivých látek ve výrobcích - jinak řečeno RoHS.  Lze očekávat (jak je tomu všude), že obecně nové předpisy budou z hlediska exportéra nepříznivější.  Doporučujeme proto (pokud je reálná možnost exportu s  nějakým časovým výhledem nebo je takový záměr), vyřídit zejména Deklarace sootvetstvija bez zbytečného oddalování. 

   

Základní Technické  Reglamenty TP ЕАЭС (TR EAES) pro elektrotechnické  výrobky

Safety-low.voltage-electric-TR-TS-004-2011

Bezpečnost elektrických zařízení pro napětí do 1000V

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 004/2011 Bezpečnost nízkonapěťových zařízení

Obdoba tzv. Směrnice LVD EU, určuje základní požadované vlastnosti elektrických zařízení o napětí do 1000V z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES 004/2011 O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení ( platí pro zařízení na napětí 75-1000VDC / 50-1000VAC)  

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 020/2011 EMC

Určuje základní požadované  technické  vlastnosti elektrických zařízení z hlediska Elektromagnetické kompatibility EMC  

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Techničeskij Reglament TR EAES 020/2011 O EMC