Certifikace EAC, ЕАЭС (EAS, EAES) elektrotechnické výrobky

Obecná  orientace:

Pokud na výrobek lze připojit napětí vyšší jak 48V DC  a menší jak 1000V, pak výrobek  musí být certifikován podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 004/2011  O bezpečnosti elektrických zařízení 

Pokud výrobek má v sobě jakékoliv elektronické  prvky,  bez ohledu na napájecí napětí, podléhá  certifikaci podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 020/2011  O EMC

Důležité  upozornění :  Od března 2020 musí mít vybrané výrobky Deklaraci o shodě s požadavky TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 037/2016 O omezení škodlivých látek  - obdoba směrnice EU RoHS 

Zařízení a výrobky pro napětí nad 1000V nepodléhají Technickým reglamentům ЕАЭС ( EAES, EAC, EAS ), ale pro vývoz na území Ruské Federace je povinné  vystavení Certifikátu GOST-R    

Nepřehlédněte !  Byla ohlášena realizace změn v Technickém Reglamentu TR EAEC 004/2011 Bezpečnost elektrickcýh zařízení, v Technickém Reglamentu TR EAEC 020/2011 O EMC a Technickém Reglamentu TR EAEC 037/2016 Omezení škodlivých látek ve výrobcích - jinak řečeno RoHS.  Lze očekávat (jak je tomu všude), že obecně nové předpisy budou z hlediska exportéra nepříznivější.  Doporučujeme proto (pokud je reálná možnost exportu s  nějakým časovým výhledem nebo je takový záměr), vyřídit zejména Deklarace sootvetstvija bez zbytečného oddalování. 

   

Základní Technické  Reglamenty TP ЕАЭС (TR EAES) pro elektrotechnické  výrobky

Safety-low.voltage-electric-TR-TS-004-2011

Bezpečnost elektrických zařízení pro napětí do 1000V

 

Technický Reglament TP ЕАЭС ( TR EAES) 004/2011 Bezpečnost nízkonapěťových zařízení

Obdoba tzv. Směrnice LVD EU, určuje základní požadované vlastnosti elektrických zařízení o napětí do 1000V z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES 004/2011 O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení ( platí pro zařízení na napětí 75-1000VDC / 50-1000VAC)  

 

Technický Reglament TP ЕАЭС (TR EAES) 020/2011 EMC

Určuje základní požadované  technické  vlastnosti elektrických zařízení z hlediska Elektromagnetické kompatibility EMC  

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Techničeskij Reglament TR EAES 020/2011 O EMC   

 

Zobrazení: 1499