Certifikace EAC, ЕАЭС (EAS, EAES) stroje a strojní zařízení

Obecná  orientace: 

Stroje a strojní zařízení, pokud v rámci EU podléhají Prohlášení o shodě podle Směrnice o bezpečnosti strojních zařízení, pak totéž je i na straně ЕАЭС ( EAES, EAC, EAS ) , kde podléhají certifikaci podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 010/2011  O bezpečnosti strojních zařízení 

Pokud stroje a zařízení obsahují tlakové nádoby, pak je nutná dodatečně certifikace podle TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 032/2013 Bezpečnost tlakových nádob.  

Pokud stroje obsahují elektrická zařízení ( stačí i pouze namontovány elektromotory bez dalších připojení ) , pak podle skutečnosti podléhají dále certifikaci TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 004/2011 O bezpečnosti elektrických zařízení a TR ЕАЭС ( EAES, TP PC EAC, TR TS EAS ) 020/2011  o EMC.  

Ke všemu samozřejmě mohou přistoupit  další požadavky, jako např. pro instalace a práce ve výbušném nebo hořlavém prostředí a podobně

 

machinery 010 2011

Bezpečnost strojních zařízení

 

Technický Reglament TR EAES 010/2011 Bezpečnost strojních zařízení

Obdoba tzv. Směrnice Machinery Safety EU, určuje základní požadované vlastnosti strojních zařízení z hlediska bezpečnosti. 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 010/2011 О безопасности машин и оборудования 

Techničeskij Reglament TR EAES  010/2011 O bezpečnosti strojních zařízení  

 

Technický Reglament TR ЕАЭС 012/2011 O bezpečnosti zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

Určuje základní požadavky na bezpečnost zařízení určených do prostředí s nebzpečím výbuchu EX prostředí 

pdf

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Techničeskij Reglament TR EAES 012/2011 O bezpečnosti zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Zobrazení: 1814