Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Certifikace pro Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán

Nadále je možnost exportu do těchto zemí, podmínky vstupu zboží a produktů platí obecně všechny podle stávajího systému EAЭC ( EAEC, EAES )

Protože se v názvu objevuje písmeno Э, používáme na stránkách všechny běžné přepisy zkratky, tj originální EAЭC i  transformované EAEC nebo EAES. 

Platí jeden certifikát nebo certifikační dokument pro celé území EAЭC EAEC EAES, certifikace může být provedena v kterékoliv zemi z EAC EAS a platí pro všech 5 zemí.  

Námi vystavené doklady jsou proto platné i pro tyto státy

Technické  reglamenty TP EAЭC  TR EAES (dříve TP TC EAC, TR TS EAS ) 

Společné  předpisy pro povolení pohybu zboží na území EAЭC EAES ( dříve EAC, EAS) jsou řešeny Technickými Reglamenty TP EAЭC TR  EAES  (Techničeskij Reglament EAЭC  - dříve Techničeskij Reglament  TR TS). Zde jsou sice často přejímány předpisy a normy EN, ISO, IEC, ..., avšak nelze spoléhat na to, že převzetí je doslovné. Proto nelze paušálně potvrdit ( i když pravděpodobnost je vysoká ) , že když výrobek vyhovuje EU normám, je zajištěna jeho kompatibilita s Technickými reglamenty EAЭC - EAES. 

folder documentsNejčastěji používané Technické reglamenty EAЭC (TP EAЭC, dříve TP TC EAC) 

Vše záleží na číslu celního sazebníku vyváženého zboží a podle charakteru zboží, zdali toto nepodléhá i dalším předpisům kromě Technických Reglamentů - například potraviny pod fytoveterinární předpisy, chemické výrobky pod hygienické předpisy apd.  

Můžeme Vám vystavit:

Certifikát sootvestvija TP EAЭC ( TR TS EAES ) nebo Deklarace sootvestvija TP EAЭC ( TR TS EAES )

Pokud zboží spadá pod Technické  Reglamenty, musí se dělat certifikace podle těchto reglamentů, forma je buď Deklarace sootvetsvija TR EAES ( něco jako Prohlášení o shodě) anebo přímo Certifikát sootvestvija TR EAES ( Certifikát shody).

Tyto dokumenty může vystavit pouze autorizovaná osoba - certifikační orgán. Autorizaci těmto subjektům uděluje a kontroluje dohledový úřad Rostechnadzor.   
Certifikační dokumenty se ukládají na centrální server Celní správy EAЭC a tam si je pak dohledávají celní orgány při propuštění zboží dále do oběhu. 

Provedení povinné certifikace dovoluje pak použití na výrobku nebo obalu symbolu EAC 

Otkazočný list - potvrzení, že daný výrobek nepodléhá povinné certifikaci  

Pokud daný výrobek podle konkrétního čísla celního sazebníku TN-VED ( platný na území EAЭC) není výslovně uveden v interních dokumentech EAЭC EAES  jako předmět povinné certifikace,  vyřizujeme pro exportéry tzv. Otkazočný list, což je oficiální potvrzení certifikačního orgánu, že daný výrobek nespadá pod povinnou certifikaci.  

Je to velmi dobrý nástroj pro zamezení sporů a pochybností celních orgánů EAЭC EAES a pro předejití možných manipulativních požadavků těchto orgánů.  

folder documents

Vzory dokumentů a označení EAЭC EAES  

 

Technický passport podle GOST 2.601-2013

Pokud to Váš zákazník vyžaduje, jsme schopni po provedení certifikace na vyžádání zajistit i Technický passport  podle GOST 2.601-2013 ( obecná norma pro tvorbu technické dokumentace ) . 

Zobrazení: 310