Certifikace GOST-R

Kategorie: Certifikace GOST-R

Certifikace podle norem GOST-R 

Produkty mimo působnost společných předpisů EAC EAS

Pokud dané zboží nespadá  pod Technické Reglamenty TR-TC, je nutno jeho posouzení na případnou nutnost certifikace podle národních předpisů jednotlivých států.

Certifikát shody GOST-R - potvrzuje jakost výrobku a shodu s normami a požadavky Ruské federace (RF), umožňuje vývoz zboží na území Ruské Federace. V některých případech je uznáván i jinými postsovětskými republikami, zejména ve střední Asii ( neplatí to pro Ukrajinu a samozřejmě pro pobaltské republiky - již členy EU )

Rozhodující je číslo celního sazebníku. Podle charakteru zboží může toto podléhat i dalším předpisům - například potraviny pod fytoveterinární předpisy, chemické výrobky pod hygienické předpisy, apd. 

Certifikát sootvestvija GOST-R nebo Deklarace sootvestvija GOST-R 

Pokud zboží podléhá certifikaci podle norem GOST-R, pak se pro zboží vystavuje buď tzv. povinný Certifikát GOST-R (žlutý ) nebo případně Deklarace sootvestvija GOST-R (prohlášení o shodě s nromami GOST-R ) .  Provedení povinné  certifikace dovoluje pak označit zboží nebo obal symbolem GOST-R. 

Pokud zboží nepodléhá povinné certifikaci, lze vystavit tzv. Dobrovolný certifikát GOST-R ( modrý ).  Označení výrobku nebo obalu symbolem GOST-R na základě dobrovolného certifikátu GOST-R ale není dovoleno ! 

Dokumenty může vystavit pouze autorizovaná osoba - certifikační orgán, autorizaci uděluje a kontroluje dohledový úřad Rostechnadzor. 

Certifikační dokumenty se ukládají na centrální server Celní správy a tam si je pak dohledávají celní orgány při propuštění zboží dále do oběhu 

Vzory dokumentů pro certifikaci GOST-R

 

Technický passport podle GOST 2.601-2013

Pokud to Váš zákazník vyžaduje, jsme schopni po provedení certifikace na vyžádání zajistit i Technický passport  podle GOST 2.601-2013 ( obecná norma pro tvorbu technické dokumentace ) . 

Zobrazení: 2839